SATIN AL Perakende Satışlarda ... AKILLI TAHTA Windows / Pardus / Mobil Uyg.
300 SAYFA Sayısı
7. Sınıf – Fen Bilimleri Hazırlayan Defter

7. Sınıf – Fen Bilimleri Hazırlayan Defter

  • Akıllı Tahta Uyumlu
  • Yeni Müfredata %100 Uyumlu
  • Kazanım Odaklı Konu Anlatımı
  • Uygulamalar – İlginç Bilgiler
  • Yeni Nesil Özgün Sorular

İnsan, doğası gereği çevresinde gerçekleşen olaylarla sürekli etkileşim içindedir. Çevremizde gerçekleşen olaylara sorgulayıcı bir bakışla yaklaşmak, bu olaylarda sebep ve sonuç ilişkisini yakalamak ve hayat için yararlı çıkarımlarda bulunmak özellikle günümüzde çok önemli hâle geldi. Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte bilimin sınırları zorlanmakta fakat diğer yandan da çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. Doğru şekilde yapılan fen eğitimi, insanın çevresinde gerçekleşen olayları sebep – sonuç ilişkisine bağlı kalarak çıkarımlarda bulunmasını ve karşılaşılan problemlerde işe yarar çözümler üretmesini sağlar.

Buradan hareketle yola çıktığımız bu eserimizde amacımız, MEB’in öğretim programında yer alan kazanımlarına dikkat ederek sizlere doğrudan bilgi aktarmak yerine bilgiye ulaşma becerisini kazandırmak oldu. Böylelikle fenin her biri hayatın bir parçası olan konularında kazanacağınız becerilerle, günlük hayatta karşılaştığınız olayları daha iyi kavrayıp gerektiğinde çözüm üretebileceksiniz. Eserimizde her konu başlığı altında kısa bir özet verildikten sonra konuyu günlük hayata taşıyan ve yorumlama yeteneğinizi geliştirmeye yönelik etkinlikler sunuldu. Etkinlikler, anlaşılabilir görsellerle desteklendi. Her ünite içinde verilen sınıf içi uygulamalarla, ilgili fen becerisini tecrübe ederek gözlemlemeniz amaçlandı. Her konu sonunda konuyla ilgili bir test ve her ünite sonunda da daha kapsamlı değerlendirme testi konularak sahip olduğunuz bilgiler pekiştirilmek istenmiştir.

×