7. Sınıf – Paragraf + Hızlı Okuma Teknikleri ve Dersleri

7. Sınıf – Paragraf + Hızlı Okuma Teknikleri ve Dersleri

  • VİDEO ÇÖZÜMLÜ
  • Hızlı Okuma Teknikleri ve Dersleri
  • Özet Konu Anlatımı, Çözüm Teknikleri
  • Tüm Soru Tarzlarına Çözüm Stratejileri
  • Grafik, Tablo ve Çizelge Yorumlama Soruları
  • Sözel Mantık ve Muhakeme Soruları
  • 5 Paragraf Denemesi
  • 700 Soru
×